”Redovisningsbyrån med de smidiga lösningarna
för små & stora företag”

Huvudkontor

Tuna Soldattorp 1
741 92 Knivsta

Leif Björkelöv

Telefon: 070-6362485
E-post: leif.bjorkelov@telia.com

Ingegerd Björkelöv

Telefon: 070-5175007
E-post: ingegerd.bjorkelov@telia.com